Search Plaquemines Parish, LA Wells By Name

API Number | Well Name Current Operator Name County
API # 17-075-00007 | 7000 Su110;Delta Minerals MCGOWAN WORKING PARTNERS, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00008 | Delta Minerals PAXTON OIL COMPANY Plaquemines Parish
API # 17-075-00039 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00042 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00045 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00046 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00047 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00048 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00049 | SL 335-Delacroix TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00050 | SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00051 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00052 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00053 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00054 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00055 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00056 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00057 | St Lse 335 Delacroix Unit TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00058 | Vua;SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00059 | Vua;SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00060 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00061 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00062 | Delacroix Unit TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00063 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00064 | Vua;SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00065 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00066 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00069 | Vua TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00070 | Vua;SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00071 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00072 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00073 | Vua;SL 335 Deu APACHE CORPORATION Plaquemines Parish
API # 17-075-00075 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00076 | Vua; SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00077 | Vua;SL 335 Deu TEXACO, INC. Plaquemines Parish
API # 17-075-00087 | Vug;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00088 | Vug; Delacroix BASS ENTERPRISES PRODUCTION CO Plaquemines Parish
API # 17-075-00089 | Vug; Delacroix BASS ENTERPRISES PRODUCTION CO Plaquemines Parish
API # 17-075-00091 | Vug;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00093 | Vug;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00094 | Vug; Delacroix BASS ENTERPRISES PRODUCTION CO Plaquemines Parish
API # 17-075-00096 | Vue;Delacroix BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00099 | Vue;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00100 | Vue;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00101 | Vue;Delacroix BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00103 | Vue;Delacroix BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00104 | Vue;Delacroix BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00105 | Vue;Delacroix BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00106 | Vue;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish
API # 17-075-00107 | Delacroix SWD BOPCO, L.P. Plaquemines Parish
API # 17-075-00108 | Vue;Delacroix TIME ENERGY, L.L.C. Plaquemines Parish